انتخاب برگه

لیزر موهای زاید ،نام دستگاه پلاتینیوم پلاس 2019

دستگاه پلکسر برداشتن خال کوچک کننده بینی ،لیفت صورت،لیفت پلک و ابرو ،از بین برنده جای اسکار و خطوط بارداری

میکرونیدلینگ

دستگاه پلکسر برداشتن خال کوچک کننده بینی ،لیفت صورت،لیفت پلک و ابرو ،از بین برنده جای اسکار و خطوط بارداری

به پزشک احتیاج دارید ؟

ما بهترین خدمات را به بیمارانمان ارائه میکنیم

%

در صد رضایت

رزرو شده

در حال درمان

مشتریان

خبر3

خبر3

قیمت خدمات شما میتوانید فقط با پرداخت 80 هزار تومان این کار را انجام دهید

خبر 2

خبر 2

لیزر موهای زاید با این دستگاه میتوانید به راحتی تمام موهای زاید بدن خود را پاک سازی کنید